Čárový-kód.info
Vše co jste chtěli vědět o čárovém kódu, ale báli jste se zeptat
 

Metody tisku čárového kódu

Jehličková tiskárna / Maticový tisk

Jehličkové tiskárny tisknou pomocí matice drobných jehliček přes barvící pásku na různé typy materiálů. Díky nižšímu rozlišení tisku není tento tisk vhodný pro všechny kódy. Hlavní výhodou je nízka cena tiskárny a spotřebního materiálu. Barvící pásku lze i opakovaně použít, avšak může způsobit, že kódy nepůjdou v případě velkého opotřebení pásky vždy přečíst. Tisk je vhodný zejména pro velké kódy s nízkou hustotou kódu.

Inkoustový tisk

Inkoustové tiskárny tisknou pomocí tiskové hlavy, která rozprašuje inkoust pomocí sady trysek. Výhodou tohoto tisku je možnost tisknout na různé materiály, případně přímo na označované předměty. Nevýhodou je pak vyšší cena tiskárny a provozních náplní. Stejně jako u jehličkového tisku je problém při tisku čárových kódů nižší rozlišení tisku. Také je vhodné vyvarovat se tisku kódu na pozadí. Může docházet i k rozpití kódu při tisku na některé materiály a tím k poškození kódu.

Laserový tisk

Tento tisk je vhodný pouze na omezené materiály jednak kvůli rozměrům tiskárny a pak také materiál musí dobře snášet vyšší teploty při zapékaní toneru a musí být dostatečně ohebný, aby prošel mechanikou tiskárny. Samotný tisk je pak velmi přesný - tzn. s čitelností kódů nebývá problém.

Tepelný tisk

Tepelný tisk se dělí na tzv. přímý termální (Direct Thermal) a termotransferový (Thermal Transfer).

Přímý termální tisk (Direct Thermal)

Je starší metoda vyvinutá pro potřeby faxů. Spočívá v tisku na chemicky speciálně upravený papír. Tisková hlava je složená z tepelných elementů (100-300 na palec podle rozlišení tiskárny) a je umístěná kolmo k papíru. Každý element zahřívá lokálně papír, čímž dojde k chemické reakci, která změní barvu papíru v místě zahřátí elementem. Tisk se tak skládá z jednotlivých řádků složených z teček. Díky tomu je tato metoda ideální pro tisk čárových kódů. Tiskárny jsou navíc velmi odolné a nevyžadují skoro žádnou údržbu. Náklady na tisk jsou navíc minimální - pouze papír. Dosahuje dobrého rozlišení i kvality kódu. Nevýhoda je, že papír je stále chemicky aktivní, tzn. že stářím nebo UV zářením může dojít k poškození tisku.

Termotransferový tisk (Thermal Transfer)

Tiskne podobně jako přímý termální tisk, opět je zde stejná tisková hlava, ale místo chemicky upraveného papíru je zde tisková páska vyrobená z odolného polyesteru s nanesenou vrstvou inkoustu. Tepelná hlava v místě tisku bodu připeče pásku spolu s inkoustem k papíru, po vychladnutí (velmi rychle) se pak tisková páska odlepí, ale inkoustová vrstva zůstane na papíře. Výhodou je trvanlivý a přesný tisk čárového kódu. Tiskárny jsou velmi odolné s prakticky žádnými nároky na udržbu. Další výhodou je možnost tisku i na jiné materiály. Nevýhodou je pouze to, že barvící páska a potiskovaný materiál musí být vzájemně kompatibilní.

Software pro tisk čárového kódu

Pro tisk čárového kódu jsou k dispozici buď speciální fonty, které např. tabulkovém procesoru umožňují jednoduchou konverzi čísla na čárový kód, nebo jsou k dispozici specializovaný software, který umožňují kompletní návrh štítku nebo tiskové sestavy s čárovým kódem, umožňující např. napojení na databázi nebo datový soubor, čímž dokážou tisk kódu plně zautomatizovat. Některé tiskárny čárového kódu je možné ovládat přímo ze speciální klávesnice a zadávat tak podklady pro tisk manuálně bez nutnosti napojení na počítač.

Příslušenství k tiskárnám čárového kódu

K průmyslovým tiskárnám čárového kódu lze objednat buď jako příslušenství nebo jako jejich součást např. odlepovačky etiket, řezačky potiskovaného materiálu, navíječe kotoučů etiket, nalepovací zařízení, atd.

Jak ušetřit na tisku etiket v případě, že je sice netisknete pravidelně v nějakém závratném počtu, přesto jich však slušnou várku spotřebujete? Zejména, pokud je využijete v různých rozměrech, provedení i nákladech?

Společnost CODEWARE Vám nabízí elegantní řešení v podobě tisku etiket na zakázku. Díky našim mnohaletým zkušenostem v oboru a špičkovému technickému vybavení tiskneme rychle, levně a kvalitně. Stačí nám dodat podklady a o zbytek se postaráme my.